ETSEO en TTSEO – eerste en tweede trimester SEO.

Eerste en tweede trimester SEO

Met de introductie van het eerste trimester SEO, is de noodzaak ontstaan om onderscheid te maken tussen het eerste en tweede trimester SEO. Simpel weg het gebruik van ‘SEO’ volstaat nu niet meer om aan te duiden welk echoscopisch onderzoek bedoeld wordt. Voortaan zullen de RC’s de afkortingen ETSEO en TTSEO gebruiken in communicatie naar zorgverleners, zoals in nieuwsbrieven en op de websites van de RC’s en de CLBPS. In de communicatie naar zwangeren is het de bedoeling om te spreken over 13 wekenecho en 20 wekenecho.