Echoapparatuur.

Kwaliteitseis echoapparatuur

Aanvullende toelichting ten aanzien van de toepassing van de kwaliteitseis echoapparatuur:

Apparatuur aangeschaft vóór 12 oktober 2020 mag, mits deze voldoet aan de kwaliteitseisen echoapparatuur, versie d.d. 23 maart 2017 (oude kwaliteitseis) dan wel aan de nieuwe versie van de kwaliteitseis van d.d. 12 oktober 2020, ook gebruikt worden voor het uitvoeren van een eerste trimester SEO (na invoering in onderzoeksetting).

Bijvoorbeeld, als een echoprobe van een echosysteem, aangeschaft vóór 12 oktober 2020, niet voldoet aan de oude kwaliteitseis maar wel aan de nieuwe kwaliteitseis, dan mag deze transducer uiteraard worden gebruikt bij de uitvoering van zowel het eerste als tweede trimester SEO. Dit zal bij een volgende versie wijziging van de kwaliteitseis worden aangepast.