Deelname aan onderzoeken.

Oproep voor deelname aan de IMITAS vragenlijst studie

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Momenteel is er een oproep van de IMITAS onderzoeksgroep.

IMITAS studie
De onderzoekers van de IMITAS-before studie zijn op zoek naar verloskundigenpraktijken die een vragenlijst zouden willen uitzetten onder zwangeren en hun partner over hun perspectieven en ervaringen met het tweede trimester SEO, om straks een goede vergelijking te kunnen maken met de groep zwangeren die een eerste trimester SEO zal krijgen.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek.

Doel van het onderzoek:
De IMITAS studie onderzoekt de potentiële voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. De studie is onderverdeeld in een IMITAS-before en IMITAS-after cohort. Tijdens het IMITAS-after cohort zal eerste trimester SEO in onderzoeksverband aangeboden worden, het IMITAS-before cohort dient als controlegroep. De IMITAS-before vragenlijststudie 1 is een substudie van de IMITAS studie. In vragenlijststudie 1 worden de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun partner omtrent de huidige prenatale screening (before) en omtrent het eerste trimester SEO (after) onderzocht. Resultaten van de IMITAS-before vragenlijststudie 1 zijn essentieel om een vergelijking te maken tussen het huidige programma van prenatale screening en de mogelijke toekomstige implementatie van een eerste trimester SEO.

Deelname aan het onderzoek:
In februari 2021 worden de eerste vragenlijsten uitgezet. De studie zal duren tot de start van de 13 wekenecho, wat naar verwachting in het najaar van 2021 zal zijn. Wij hopen op 30 deelnemende praktijken.

Wilt u met uw praktijk meedoen aan dit onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Kim Bronsgeest of Eline Lust, arts-onderzoekers IMITAS, via imitas@lumc.nl