Bijscholing counselors 2019/2020/2021.

Kwaliteitseisen bijscholingsronde counseling 2019/2020/2021

In onze nieuwsbrief van juli 2020 hebben we u geïnformeerd over de wijzigingen in de kwaliteitseisen nascholing vanwege de coronacrisis. Voor uw herinnering vermelden we de eisen aan de bijscholing voor counselors in de periode 2019/2020/2021 nogmaals:

Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:

  • E-learning prenatale screening
  • Traintool
  • Scholing op het gebied van prenatale screening (zoals het landelijke webinar op 9 november 2020)

Daarnaast is scholing in het kader van de 13 wekenecho in 2021 verplicht.

Voor counselors met 35-49 gesprekken per jaar:

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool is verplicht als onderdeel van de bijscholing.

Voor counselors met een kwaliteitsovereenkomst counseling sinds 2019 of 2020:

De e-learning is onderdeel van de counselingopleiding in het curriculum van de verloskunde opleidingen in Nederland en van de basiscursus counseling. Counselors die in de huidige bijscholingsronde zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd moeten nog één optionele bijscholing volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening. Tevens is de scholing voor de 13 wekenecho verplicht.

In Peridos kunt u zien welke nascholingen bij ons bekend zijn via “Beheer” onder “Opleidingen”. Indien een nascholing in de periode 2019/2020/2021 ontbreekt, wilt u dan het opleidingscertificaat daarvan sturen naar de SPSNH.