Bijscholing counseling 2021.

Voldoende bijscholing gevolgd voor de counseling?

Door de coronacrisis is vorig jaar besloten om de bijscholingsronde voor counselors van 2019-2020 met een jaar te verlengen. In 2022 zullen de Regionale Centra toetsen of counselors voldoende bijscholing counseling prenatale screening in 2019-2020-2021 hebben gedaan. Heeft u nog niet aan alle scholingsonderdelen voldaan? Probeer dan om deze scholing in 2021 als nog te volgen.

Ter herinnering, de bijscholingsronde 2019/2020/2021 bestaat uit:
1. Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:

  • E-learning prenatale screening
  • TrainTool
  • Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst of het landelijke webinar

2. Daarnaast is de volgende scholing in het kader van het eerste trimester SEO verplicht:

  • Algemeen webinar eerste trimester SEO, op 15 maart of daarna terug te kijken
  • E-learning eerste trimester SEO, te volgen tussen half maart en 31 mei 2021

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool is een verplicht onderdeel van de bijscholing.

Wilt u in Peridos controleren of uw bijscholingen goed zijn geregistreerd en indien er scholingsonderdelen missen, wilt u dan uw deelnamecertificaat sturen aan uw Regionaal Centrum via contact@spsnh.nl

Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021?
Counselors die in de huidige bijscholingsronde zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening. Ook dienen ze de verplichte bijscholing in het kader van het eerste trimester SEO te volgen.