Aanpassing kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag.

Wijzigingen in kwaliteitseisen echoapparatuur

Op 12 oktober zijn de nieuwe kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag (versie 12 oktober 2020) gepubliceerd. Deze eisen gelden alléén voor apparatuur die aangeschaft wordt/is na 12 oktober 2020 en gelden voor zowel het eerste als tweede trimester SEO. De apparatuur die een echocentrum momenteel gebruikt voor het tweede trimester SEO mag, indien deze in ieder geval voldoet aan de ‘oude’ eisen aan de echoapparatuur (versie 23 maart 2017), ook door het echocentrum gebruikt worden voor het eerste trimester SEO.

Naar aanleiding van enkele vragen zijn er twee wijzigingen doorgevoerd.

Aanpassing gebruik 3D probes:

Zowel een 2D als een 3D probe mag worden gebruikt voor de 2D uitvoering van de SEO’s. De opmerking dat een 3D probe alleen aanvullend mag worden gebruikt, vervalt. De kwaliteit van 2D en 3D probes verschilt erg per merk en type. Door de 3D probe alleen als aanvullend toe te staan, worden ‘kwalitatief goede’ 3D probes onbedoeld uitgesloten. Op termijn zal een kwaliteitssysteem worden geïmplementeerd waarin gewerkt wordt met meetbare kwaliteitseisen en typetesten. Hierdoor zal het mogelijk zijn om veel meer ‘op maat’ uitspraken te doen over de kwaliteit van een specifieke probe. Wel vragen we aandacht voor ergonomische verschillen tussen een 2D en 3D probe. Een 3D probe is over het algemeen zwaarder om mee te werken. Dat kan mogelijk (eerder) tot fysieke klachten leiden voor de echoscopist. De kwaliteitseis is als volgt aangepast:


“Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:

  • Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer.
  • Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 7 en 9 MHz.

3D probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D probe.”

Toevoeging ‘moment van ingebruikname’

In het eerste hoofdstuk van de nieuwe kwaliteitseisen staan minimale apparatuur specificaties benoemd. Deze dienen onderdeel te zijn van een programma van eisen dat aan de leverancier van de echoapparatuur wordt voorgelegd. De leverancier moet kunnen aantonen dat de apparatuur voldoet aan de gestelde eisen op het moment van ingebruikname van de apparatuur voor de prenatale screening.

Vragen over of problemen bij leveranciers door de nieuwe echoapparatuurspecificaties?

Mochten de eisen of het implementeren van de eisen vragen of problemen opleveren bij de leveranciers, dan kunnen de leveranciers altijd contact opnemen met het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (cvb@rivm.nl).

Laatste versie kwaliteitseisen echoapparatuur

Externe link