Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 via xml.

Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 met XML

Zoals het RIVM aan het begin van dit jaar heeft aangegeven, is het de bedoeling om per 1 januari 2022 de gegevens van 2022 over de counseling en het TTSEO met XML-berichten via ZorgMail of E-Zorg aan te leveren aan Peridos. Loopt u tegen knelpunten aan, informeer zo spoedig mogelijk uw Regionaal Centrum via contact@spsnh.nl

Gegevens van 2021 moeten nog wel via de Excel-bestanden aangeleverd worden.