Webinar NIPT: ‘Wat verandert er?’.

Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op deze wijzigingen, wordt op 7 februari 2023 van 14.00 tot 16.00 uur een interactief webinar gehouden getiteld: NIPT vanaf 1 april 2023 – Wat verandert er?

Hierin worden counselors bijgepraat over:
– alle inhoudelijke veranderingen
– wat er wijzigt in de counseling en registratie
– hoe de overgang naar de reguliere NIPT voor counselors en zwangeren zo soepel mogelijk verloopt

Bent u counselor? Noteer dan alvast de datum en tijd van dit webinar. Deelname is verplicht voor counselors en accreditatie is aangevraagd.
Het webinar komt direct na afloop in een on-demand versie beschikbaar.