Landelijk webinar prenatale screening.

voor counselors en SEO echoscopisten

De gezamenlijke Regionale Centra voor prenatale screening (verenigd in de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening, CLBPS) organiseren een landelijk webinar prenatale screening voor counselors en SEO echoscopisten op 14 november.

Aanvullende informatie volgt te zijner tijd.